Służby alianckie

Służby alianckie

Założona na początku lat 60. firma Allied Services jest systemem opieki zdrowotnej typu non-profit, który świadczy usługi rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej w całej północno-wschodniej i środkowej Pensylwanii. Komisja ds. Akredytacji Placówek Rehabilitacyjnych (CARF) przyznała Allied Services specjalną akredytację na ich ogólne i specjalistyczne programy rehabilitacyjne. Z siedzibą w Scranton, Allied Services prowadzi dwa ośrodki rehabilitacyjne: 117-łóżkowy Szpital Rehabilitacyjny (1965) i 94-łóżkowy Instytut Medycyny Rehabilitacyjnej im. Johna Heinza (1982). Oba są uznawane przez Wspólną Komisję ds. Akredytacji Organizacji Opieki Zdrowotnej (JCAHO) za wysoki poziom usług. Allied Services obejmuje liczne ośrodki rehabilitacji ambulatoryjnej, ośrodek życia z pomocą, wykwalifikowane centrum pielęgniarskie, opiekę domową, programy zawodowe i stacjonarne oraz szkoła podstawowa dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Programy leczenia obejmują terapie fizyczne i zajęciowe, patologię mowy i audiologię, terapię rekreacyjną, pielęgniarstwo rehabilitacyjne, usługi żywieniowe, poradnictwo psychologiczne i społeczne oraz technologię rehabilitacji. Oferowane są również takie specjalizacje jak ortopedia, medycyna sportowa i pediatria.