Wielki Mur (UNESCO/NHK)

Wielki Mur (UNESCO/NHK)

>

W ok. 220 p.n.e., pod rządami Qin Shi Huanga, odcinki wcześniejszych fortyfikacji zostały połączone w jednolity system obronny przed inwazjami z północy w Chinach. Budowa trwała do czasów dynastii Ming (1368-1644), kiedy Wielki Mur stał się największą budowlą militarną świata. Jego historycznemu i strategicznemu znaczeniu dorównuje jedynie jego znaczenie architektoniczne.

Źródło: Telewizja UNESCO / © NHK Nippon Hoso Kyokai
URL: http://whc.unesco.org/en/list/438/


Obejrzyj wideo: Ville historique fortifiée de Campeche UNESCONHK