Korsyka pod groźbą Anglików. Plik 1: atak na Sagone

Korsyka pod groźbą Anglików. Plik 1: atak na Sagone

Strona główna ›Studia› Korsyka pod groźbą Anglików. Plik 1: atak na Sagone

 • Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 1: O 6 rano, eskadra jest holowana ...

  HAVELL Robert (1769 - 1832)

 • Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 2: O wpół do ósmej zaręczyny ...

  HAVELL Robert (1769-1832)

 • Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 3: O wpół do ósmej odlot ...

  HAVELL Robert (1769-1832)

 • Biuletyn policji z 25 maja 1811 r

Zamknąć

Tytuł: Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 1: O 6 rano, eskadra jest holowana ...

Autor: HAVELL Robert (1769 - 1832)

Data utworzenia : 1811

Pokazana data: 01 maja 1811

Wymiary: Wysokość 54,2 - Szerokość 77,8

Technika i inne wskazania: Grawerowanie opublikowane przez George'a Andrewsa

Miejsce przechowywania: Witryna internetowa Royal Military College Museum

Kontakt z prawami autorskimi: © Royal Military College Museum, Kingston (Kanada)

Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 1: O 6 rano, eskadra jest holowana ...

© Royal Military College Museum, Kingston (Kanada)

Zamknąć

Tytuł: Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 2: O wpół do ósmej zaręczyny ...

Autor: HAVELL Robert (1769 - 1832)

Data utworzenia : 1811

Pokazana data: 01 maja 1811

Wymiary: Wysokość 54,2 - Szerokość 77,8

Technika i inne wskazania: Grawerowanie opublikowane przez George'a Andrewsa

Miejsce przechowywania: Witryna internetowa Royal Military College Museum

Kontakt z prawami autorskimi: © Royal Military College Museum, Kingston (Kanada)

Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 2: O wpół do ósmej zaręczyny ...

© Royal Military College Museum, Kingston (Kanada)

Zamknąć

Tytuł: Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 3: O wpół do ósmej odlot ...

Autor: HAVELL Robert (1769 - 1832)

Data utworzenia : 1811

Pokazana data: 01 maja 1811

Wymiary: Wysokość 54,2 - Szerokość 77,8

Technika i inne wskazania: Grawerowanie opublikowane przez Georges Andrews

Miejsce przechowywania: Witryna internetowa Royal Military College Museum

Kontakt z prawami autorskimi: © Royal Military College Museum, Kingston (Kanada)

Combat de Sagone, 1 maja 1811 - Druk 3: O wpół do ósmej odlot ...

© Royal Military College Museum, Kingston (Kanada)

Zamknąć

Tytuł: Biuletyn policji z 25 maja 1811 r

Autor:

Data utworzenia : 1811

Pokazana data: 25 maja 1811

Wymiary: Wysokość 23,5 - Szerokość 35,5

Miejsce przechowywania: Strona Historyczne Centrum Archiwów Narodowych

Kontakt z prawami autorskimi: © Historyczne Centrum Archiwów Narodowych - Warsztaty fotograficzne

Biuletyn policji z 25 maja 1811 r

© Historyczne Centrum Archiwów Narodowych - Warsztaty fotograficzne

Data publikacji: listopad 2003

Wideo

Korsyka pod groźbą Anglików. Plik 1: atak na Sagone

Wideo

Kontekst historyczny

Flota angielska na obrzeżach Imperium

Po Trafalgarze Anglicy, którzy nigdy nie ufortyfikowali swoich wybrzeży, bardziej niż kiedykolwiek uważają, że „granice Anglii leżą na wybrzeżach jej wrogów”. Angielscy marynarze zwiększyli swoje ataki i operacje komandosów na wybrzeżach: zajęli francuskie statki handlowe, rujnując cały handel, usunęli patrole, zaatakowali baterie. Fregaty i lekkie statki kontrolują nawet połowy i próbują utrudniać kabotaż, który był niezbędny do zaopatrywania wielu portów.

Korsyka żyje wtedy stale pod groźbą Anglików. Ale Korsykanie żyją w warunkach niedoboru, podczas gdy organy celne okresowo zgodnie z prawem palą przejęte towary, co robi ogromne wrażenie na ludności.

Analiza obrazu

Atak angielskiej eskadry

Po stronie angielskiej trzy duże kolorowe ryciny, opublikowane przez George'a Andrewsa w tradycji walki morskiej, dumnie świętują trzy fazy sukcesu Marynarki Wojennej.

Bracia Robert i Daniel Havell, utalentowani architekci krajobrazu, przywołują Zatokę Sagone z taką dokładnością, że można by pomyśleć, że pracowali na podstawie zeznań naocznych świadków. Trzy angielskie statki, unieruchomione brakiem wiatru, ruszyły do ​​ataku z rzadką zuchwałością: dwie ciężkie fregaty były holowane przez sznury łodzi wiosłowych, a marynarze brygu uruchomili długie wiosła przez iluminatory. Na końcu zatoki dwie francuskie fregaty [1], tzw Żyrafa i Pielęgniarkaniczym uzbrojony statek handlowy wyryły się na lądzie. Jakiej ochrony mogą się spodziewać po działach zainstalowanych na dawnej obronie plaży i żołnierzach na wysokościach, których niewystarczająca artyleria pozbawia atuty ich dominującej pozycji? Czy wiedzą, że kapitan Barrie [2] dowodzi Pomona ? Czy w pobliżu kontynentu Francuzi mniej boją się jeńców? Angielskie pontony cieszą się ponurą reputacją ...

Barrie ocenił zdolność strzelecką kilku dział utrzymywanych na statkach (dwadzieścia sześć dla Żyrafa i dwadzieścia osiem dla Pielęgniarka) i baterie na wybrzeżu. Po stronie francuskiej widzimy wejście do akcji artylerii zainstalowanej na górnej platformie wieży oraz baterię zbudowaną u jej stóp. O wpół do szóstej Barrie zapalił się. Mniej niż dwie godziny pocisków artyleryjskich zmiażdżyło francuski opór.

Według angielskich źródeł, gdy tylko francuskie statki staną w płomieniach, Anglicy wycofują się, aby uniknąć opadu po eksplozji Żyrafa i spalanie statków i baterii. Nie ma wątpliwości, że angielska opinia publiczna musiała docenić tę wizję apokalipsy wywołanej atakiem wioseł!

Po stronie francuskiej biuletyn policyjny z 25 maja 1811 r. Wskazuje, że załoga „zaatakowała w południe” sama podpaliła „wieczorem”, a następnie „wycofała się” pod „ciągłym ostrzałem kawałkami ognia”. 24 i muszle, na co nie mamy żadnych środków, by odpowiedzieć ”. Była jednak ulga: Anglicy nie wylądowali i nie zajęli ładunku!

Historia przekazana cesarzowi
Cesarz dowiedział się o tej ważnej sprawie w wyjątkowy sposób. Zareagował 21 maja pismem do ministra morskiego, w którym skrytykował prefekta morskiego Tulonu za to, że nie zbudował baterii [3] niezbędnych do zabezpieczenia ładunku drewna. Nie pozwoli, aby ta sprawa trwała dalej. 23 sierpnia zażądał energicznych i karnych środków, po uzyskaniu dowodów niewystarczającej obrony po stronie francuskiej [4]. Wydano polecenie przywrócenia załadowania i uzbrojenia pliku Pielęgniarka, z nurkami. Bez wątpienia nastąpiła egzekucja, ponieważ ostatnie podwodne badania archeologiczne ujawniły, że tylko jeden wrak, ten z Żyrafa, teraz leży na dnie Zatoki Sagone.

Biuletyn z 25 maja, w którym opisano wydarzenia z pierwszego - trzytygodniowego opóźnienia transmisji - pokazuje, w jaki sposób Napoleon został poinformowany o bieżących wydarzeniach o mniejszym znaczeniu strategicznym. W Imperium żaden urzędnik, nawet wysokiej rangi, nie korespondował bezpośrednio z cesarzem. Wszystkie informacje są skondensowane i dostarczane mu codziennie w formie takiego newslettera. Każdy egzemplarz składa się z notatnika, którego strony są ułożone zieloną wstążką zawiązaną na górze i na dole stron; okładka posiada nadrukowaną ramkę podzieloną na kilka sekcji, z podsumowaniem aktualności. Wśród częstych tematów, takich jak posty w Paryżu (ruchy podróżnych), stan więzień, handel wewnętrzny i zagraniczny, ceny giełdowe, regularnie wspomina się o angielskich najazdach na wybrzeża. Codziennie zamieszczany jest także biuletyn (przegląd prasy) zagranicznych gazet.

Interpretacja

Molestowanie morskie i psychologiczne

Ten rodzaj ataku ujawnia, w jaki sposób wojowniczość angielskiej marynarki wojennej działała pod rządami Imperium: pod Sagone utrudniała odbudowę floty francuskiej, pozbawiając ją drewna do następnego sezonu, a poza tym była szkodliwa dla floty francuskiej. działalność militarna i gospodarcza.

Te ciągłe najazdy demoralizują Francuzów. Pomimo ich pozornie dominującej pozycji, widzimy ich w Sagone, czekających cały dzień na atak wroga, nie będąc w stanie znaleźć skutecznej kontr!

Ciągły ruch angielskich ataków wzdłuż wybrzeży wymaga rozproszenia zasobów ludzkich i materiałów, co pochłania znaczną część zasobów Imperium.

 • Korsyka
 • Sagone
 • Bonaparte (Napoleon)
 • Zjednoczone Królestwo
 • morze
 • Informacja
 • bitwa morska
 • angielska marynarka wojenna
 • artyleria
 • Wieża genueńska
 • fregata
 • bryg
 • Zatoka Sagone
 • plaża
 • zwyczaje

Bibliografia

Nicole GOTTERI, Tajna Policja Pierwszego Cesarstwa Codzienne biuletyny wysyłane przez Savary'ego do cesarza, tom II (od stycznia do czerwca 1811) Paryż, Honoré Champion, 1997.Philippe MASSON "Napoleon i Anglia. Angielska marynarka wojenna i armia przeciwko Napoleonowi (1805-1815)" w Przegląd pamięci napoleońskiej, nr 401, 1995. Jean TULARD (reż.)Słownik NapoleonaParyż, Fayard, 1987.Korespondencja Napoleona I, opublikowana na rozkaz cesarza Napoleona IIIParyż, Imperial Printing, 1858-1869, tom XXII.

Akta wraku Żyrafy w śródziemnomorskiej bazie danych wraków archeologicznych Grupy Badawczej Archeologii Morskiej

Cytując ten artykuł

Luce-Marie ALBIGÈS i Alain VENTURINI, „Korsyka pod groźbą Anglików. Plik 1: atak na Sagone ”


Wideo: Najpiękniejsze plaże Korsyki.